Υπόμνημα που πρέπει να καταθέσουμε όλοι όσοι αρνούμαστε να υπογράψουμε στο Αξιολόγιο.

Λήψη Εγγράφου (DOC)

Διαβάστε Επίσης

Ο ολοκληρωτισμός στην ΟΜΕ-ΟΤΕ δεν θα περάσει!!!