Φορολογία Λογαριασμού νεότητας.

Φορολογία Λογαριασμού νεότητας

  Σε λίγες ημέρες, όπως έχουν δηλώσει αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, ξεκινούν οι φορολογικές δηλώσεις. Με αφορμή τα ερωτήματα πολλών συναδέλφων σχετικά με την φορολογία του Λογαριασμού Νεότητας (για τον ΟΤΕ) ή όπως αλλιώς λέγεται σε άλλους φορείς ή εταιρίες, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα.

   Στις 22/3/2016 ψηφίστηκε (υπ’ αριθμ. 283/64) τροπολογία που ενσωματώθηκε στο Νόμο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας :α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις» όπου προσδιορίστηκε ο τρόπος φορολόγησης των ανωτέρω εισοδημάτων.

   Περιληπτικά αυτό σημαίνει ότι « οι άνεργοι, οι φοιτητές, οι νοικοκυρές και όσοι συμμετέχουν σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας που αποκτούν πολύ μικρά και ευκαιριακά εισοδήματα, θα αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί με αφορολόγητο ποσό εισοδήματος, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, δεν υπερβαίνει τις  6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ.

   Το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων (φορ. συντελεστής 22% αντί 26% και μείωση φόρου έως 2.100 ευρώ). Με τον τρόπο αυτό θα φορολογούνται και σε περίπτωση που το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, αλλά το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα»

Γ. Θαλασσινός

ΠΗΓΗ: Κίνημα Συνταξιούχων.    www.kinsin.gr

Διαβάστε Επίσης

ΕΚΛΟΓΕΣ Σ.Ε. CTS – ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΑΣ

Είναι γεγονός πως με ευθύνη της πολυδιαφημισμένης και χρυσοπληρωμένης εταιρίας που διαχειρίστηκε το ηλεκτρονικό κομμάτι …