Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ Νομών Αττικής & Κυκλάδων για την αξιολόγηση.

“Απεργούμε – Απέχουμε”

Δεν υπογράφουμε Ατομικά Συμβόλαια

Ο ιδρυτικός νόμος της ΑΑΔΕ, προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού της ΑΑΔΕ, κατά παρέκκλιση του συστήματος που ισχύει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Η ηγεσία της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας και χωρίς κανέναν διάλογο με τους εργαζόμενους, έφερε και προωθεί την εφαρμογή ενός συστήματος το οποίο επί της ουσίας αλλάζει ριζικά το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ.

 • Με την προωθούμενη διαδικασία η αξιολόγηση του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται στη βάση ατομικών στόχων, το αποτέλεσμα της οποίας, εκτός των άλλων (μισθολογικών κλπ) επιπτώσεων, θα καθορίζει και την  παραμονή ή όχι, του υπαλλήλου στο Περίγραμμα Θέσης που βρίσκεται.
 • Οι ατομικοί αυτοί στόχοι θα επιμερίζονται σε ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, απ΄ τους οποίους θα καθορίζεται και ο τελικός – συνολικός βαθμός της αξιολόγησης.
 • Ο υπάλληλος θα καλείται να υπογράψει έντυπο – συμβόλαιο αποδοχής των στόχων που του θέτει μόνο ο προϊστάμενος.
 • Οι ‘’ποιοτικοί’’ στόχοι δημιουργούν σαφέστατα ένα πεδίο αυθαιρεσίας και υποκειμενικής κρίσης των προϊσταμένων, αφού στο όνομα της βαθμολόγησης, για παράδειγμα της συμπεριφοράς του υπαλλήλου, θα μπορούν να κρίνουν και να βαθμολογούν με κριτήρια που καμιά σχέση δεν θα έχουν με την απόδοσή του.
 • Η αποτυχία επίτευξης των στόχων που απαιτούνται, σημαίνει την έναρξη διαδικασιών ‘’βελτίωσης’’ ή υποχρεωτικής αλλαγής περιγράμματος θέσης. Το ‘’ανεκτό’’ ποσοστό επιτυχίας για παράδειγμα στους ποσοτικούς στόχους ανέρχεται στο 70% των τεθέντων στόχων.
 • Το προωθούμενο σχέδιο εισάγει τη λογική της ‘’αξιολόγησης των 360Ο (ο κάθε υπάλληλος θα βαθμολογεί τους συναδέλφους και τους προϊσταμένους του τμήματός του), μια απολύτως υποκριτική διαδικασία (αφού η βαθμολόγηση των υπαλλήλων για τους προϊσταμένους τους δεν θα μετράει), η οποία εισάγει τον κανιβαλισμό μεταξύ των υπαλλήλων, με λάφυρο τη διατήρηση του περιγράμματος.
 • Ταυτόχρονα επιδιώκουν να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε κυνηγούς κεφαλών, μέσω της σύνδεσης των αμοιβών με τους φόρους που βεβαιώθηκαν, όταν μάλιστα η φορολογική διοίκηση στρέφεται στους μικροοφειλέτες και όχι στη μεγάλη φοροδιαφυγή.
 • Την ίδια βέβαια στιγμή η διοίκηση της ΑΑΔΕ αρνείται να προχωρήσει σε ένα σύστημα διαφάνειας για την επιλογή Προϊσταμένων και Διευθυντών, όταν μάλιστα στους τελευταίους ανατίθενται υπερεξουσίες σε σχέση με την αξιολόγησης των υπαλλήλων. Έτσι, ενώ υποκριτικά καλεί τους υπαλλήλους να ‘’βαθμολογήσουν’’ τους προϊσταμένους τους, η ηγεσία της ΑΑΔΕ δεν δημοσιοποιεί τον τρόπο με τον οποίο αυτή βαθμολογεί και επιλέγει τα στελέχη της διοίκησης και την κατάταξη βάση μορίων(τυπικών προσόντων, συνέντευξης κλπ) όσων διεκδικούν μια θέση.

Το προωθούμενο σχέδιο δεν θα κάνει αποδοτικότερες και καλύτερες τις υπηρεσίες μας. Αντίθετα… στόχο έχει να συνδέσει την πιθανή αποτυχία επίτευξης των στόχων με τους εργαζόμενους, ρίχνοντας σε αυτούς τις ευθύνες.

 Στόχο έχουν να ανατρέψουν και να ρευστοποιήσουν τις εργασιακές σχέσεις καταργώντας κατακτήσεις όπως το ωράριο, την αποζημίωση της υπερωρίας, την αποζημίωση των εξόδων κίνησης κλπ.

 Στόχος τους είναι να μετατρέψουν τους μισθούς μας σε… μπόνους….γεγονός επικίνδυνο για το μέλλον του Κλάδου μας.

Τα σχέδιά τους όμως δεν θα περάσουν,

γιατί δεν θα τους το επιτρέψουμε.

Οι εργαζόμενοι θα μπλοκάρουν τα σχέδια αυτά,

όπως το έκαναν και στο παρελθόν

αντίστοιχα σχέδια με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο.

 Καλούμε τους συναδέλφους…

 • Να συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή απ την αξιολόγηση που κήρυξε η ΠΟΕ – ΔΟY.
 • Δεν συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια έχει σχέση με τη διαδικασία της ‘’αξιολόγησης, από οποιαδήποτε θέση βρισκόμαστε (υπαλλήλου, προϊσταμένου κλπ).
 • Συμπληρώνουμε το έντυπο μη συμμετοχής στην αξιολόγηση, το οποίο θα είναι ενιαίο για όλους τους υπαλλήλους και θα αποσταλεί απ’ την Ομοσπονδία.
 • Με το συγκεκριμένο έντυπο δηλώνουμε προς την υπηρεσία ότι δεν συμμετέχουμε στην αξιολόγηση, υλοποιώντας και ακολουθώντας το κάλεσμα της Ομοσπονδίας μας, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε.

 Ξεκαθαρίζουμε ότι…

Η Απεργία – Αποχή είναι νόμιμη μορφή κινητοποίησης, η οποία δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τους συμμετέχοντες, αφού αυτή έχει κηρυχθεί απ τα συνδικαλιστικά μας όργανα, με βάση τις προβλεπόμενες απ το νόμο διαδικασίες. Είναι μια μορφή κινητοποίησης η οποία ακολουθήθηκε και στο πρόσφατο παρελθόν με απόλυτη επιτυχία.

Με ενότητα και αποφασιστικότητα

 Μπορούμε να τους ακυρώσουμε τα σχέδια

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

          Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Σπανάκης Βασίλειος Πέτρος                                                    Μέρκος Δημήτριος

Διαβάστε Επίσης

“ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ;“-“Επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα;”

“ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ;” ή αλλιώς “Επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα;” Οι επιχειρήσεις και το …