Τίτλοι τέλους για τον… ΟΤΕ από τους Γερμανούς – Τι θα συμβεί στη ΓΣ της 15ης Μαΐου.

Τίτλοι τέλους για τον… ΟΤΕ από τους Γερμανούς – Τι θα συμβεί στη ΓΣ της 15ης Μαΐου.

10/05/2017 – 10:35

Γιατί προωθείται η τροποποίηση των άρθρων 8, 9 και 10

«Βόμβες» μεγατόνων ρίχνει ο βασικός μέτοχος του ΟΤΕ, η Deutsche Telekom στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών της 15ης Μαΐου 2017.

Ο βασικός μέτοχος με την αλλαγή του άρθρων του καταστατικού λειτουργίας της εταιρείας θα έχει το δικαίωμα να την πουλήσει, να απορροφήσει τον ΟΤΕ ως θυγατρική, ενώ ο βασικός μέτοχος ορίζει ότι δεν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφαλείας οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρείας.
Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές ήταν απαγορευτικές μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2018 και εμπόδιζαν την οποιαδήποτε μεταβολή στην επωνυμία της εταιρείας όπως και την αλλαγή έδρας της εταιρείας στη χώρα (δηλαδή) της Ελλάδας όπου λειτουργεί το χρηματιστήριο όπου εισήχθησαν οι μετοχές της εταιρείας.
Το μέλλον του ΟΤΕ αλλάζει άρδην χάρη στο θέμα 1 που έχει ορισθεί προς συζήτηση στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας .
Συγκεκριμένα προβλέπει την τροποποίηση άρθρων 8, 9 και 10 με τα οποία ορίζεται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου και προτείνει τροποποιήσεις του Καταστατικού για να υλοποιήσει ο βασικός μέτοχος τα σχέδια του.
Οι διευκρινίσεις που δίνει η ίδια εταιρεία για το θέμα 1 της γενικής συνέλευσης αναφέρει ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να έχει γνώμη για θέματα της εταιρείας όπως αποφάσεις σχετικές με την λύση και την θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση ή με άλλη ισοδύναμη διαδικασία ή με την αναβίωση ή παράταση της διάρκειας της εταιρείας.
Επίσης αναγράφεται ότι οποιαδήποτε μεταφορά της καταστατικής έδρας και των κεντρικών γραφείων της εταιρείας εκτός Ελλάδος δεν είναι στα δικαιώματα του διοικητικού συμβουλίου.
Το πιο κρίσιμο στοιχείο και των αλλαγών που ετοιμάζει η Deutsche Telekom είναι η Εθνική Ασφάλεια της χώρας εμπίπτουν ειδικά θέματα μόνο στην περίπτωση που αποδεικνύεται τουλάχιστον από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ασκεί το σχετικό δικαίωμα, ότι τα μέτρα αυτά ή εταιρικές πράξεις θα έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην εθνική ασφάλεια της χώρας η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος .
Το bankingnews απευθύνει ερώτημα προς τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΤΕ κ. Μ. Τσαμάζ, ο ελληνικός λαός πρέπει να πληροφορηθεί τις διαθέσεις του βασικού μετόχου για το μέλλον του ΟΤΕ.
Επίσης η κυβέρνηση έχει ενημερωθεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν τεθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 15ης Μαΐου 2017.Υπενθυμίζεται ότι τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:1. Τροποποίηση των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή, Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) και 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού.
2. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
3. Τροποποίηση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Ανακοίνωση παραίτησης μελών και εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Καταστατικού.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Νίκος  Θεοδωρόπουλος
ΠΗΓΗ: www.bankingnews.gr

Μετά απ’ αυτήν την εξέλιξη τα ερωτήματα που προκύπτουν  είναι μεγάλα:

  • Τι θα κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ;

  • Ποια είναι η θέση της ΟΜΕ-ΟΤΕ;

  • Θα μπλοκάρει την Γ.Σ;

Διαβάστε Επίσης

“ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ;“-“Επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα;”

“ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ;” ή αλλιώς “Επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα;” Οι επιχειρήσεις και το …