Η Α.Δ.Α.Ε ζητάει να σταματήσει το δουλεμπόριο της ΟΤΕplus!

-Η Α.Δ.Α.Ε  ζητάει να σταματήσει το δουλεμπόριο της ΟΤΕplus.

Μαρούσι,  22    Ιουλίου 2009
Αρ.Πρωτ.:ΕΜΠ 231

ΠΡΟΣ : κ. Κωνσταντίνο Πλούμπη
Γενικό Διευθυντή Ρυθμιστικών Θεμάτων
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι

ΚΟΙΝ: Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων ΟΤΕ. 

-Βουρλούμης  και Καραγιώργος  όμως «ΓΡΑΦΟΥΝ» κανονικά την απόφαση και τα δικαιώματα των ελλήνων πολιτών!

Όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.138/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε., και συμπληρώθηκε με το υπ’αριθμ. ΕΜΠ 378/19.12.2006 έγγραφο της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.», αναφέρεται ότι « ο ΟΤΕ οφείλει να ορίζει υπεύθυνο για την εποπτεία των συνεργατών του ή παρεπόμενων συνεργατών τους που αποκτούν πρόσβαση σε εξοπλισμό, λογισμικό ή δεδομένα του Οργανισμού» (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ,

-Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών.

Στο υπ’αριθμ.ΕΜΠ 149/26.05.2009 έγγραφό σας γίνεται περαιτέρω διάκριση των περιπτώσεων και αναφέρεται ότι τα άτομα που ανήκουν στο προσωπικό της εταιρείας «ΟΤΕ-plus» «εργάζονται καταρχήν υπό τις οδηγίες και την εποπτεία στελεχών του ΟΤΕ και σε μερικές απλές περιπτώσεις νέων συνδέσεων ή ατομικών βλαβών και μόνο, μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αν χρειασθεί τους δίνονται τα μεμονωμένα στοιχεία δικτύου για τους συγκεκριμένους πελάτες».

-Στον  ΟΤΕ της D.T όμως ισχύουν οι νόμοι του «Προϊστάμενου – Αρβυλοφύλακα».

Κατόπιν τούτου, καλείστε να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων της εγκριθείσας  με την υπ’αριθμ.138/2006 Απόφαση της Α.Δ.Α.Ε. Πολιτικής Ασφάλειας, χωρίς να γίνεται η αναφερόμενη στο  υπ’αριθμ.ΕΜΠ 149/26.05.2009 έγγραφο διάκριση σε «απλές» περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συνεργάτες της εταιρείας σας δύνανται «να κινηθούν ανεξάρτητα».

-Παρανομούν καθημερινά  με τα μονομελή συνεργεία της ΟΤΕ-PLUS  στο δίκτυο.

-Τα Βουρλουμάκια της  ΠΕΤ-ΟΤΕ βρίσκονται σε «ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» κατά της ΑΣΕ και του Θανάση  Φωλιά!

Αθήνα: 04-12-2009

Για περισσότερα στο ιντερνετ:  TVXS.GR – ΤV Χωρίς Σύνορα  του (Κούλογλου)

Διαβάστε Επίσης

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για να μην θρηνήσουμε κι’ άλλα θύματα!!!

Δελτίο Τύπου Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για να μην θρηνήσουμε κι’ άλλα θύματα!!! Μετά …