Στο απόλυτο διευθυντικό δικαίωμα η αναστολή συμβάσεων.

Στο απόλυτο διευθυντικό δικαίωμα η αναστολή συμβάσεων.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, σε λιανεμπόριο, υπηρεσίες και σε ορισμένους τομείς της μεταποίησης, καθώς και οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που καλούνται να καταβάλλουν και πάλι το τίμημα αυτής της πρωτοφανούς, κρίσης από την πανδημία του Covid-19.

Ο επιμερισμός του κόστους των επιπτώσεων, μετά και τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης και παρά το καθησυχαστικό μήνυμα του πρωθυπουργού το βράδυ της Πέμπτης, γέρνει επικίνδυνα προς τη μια πλευρά.

Ταυτοχρόνως, από τις ανακοινώσεις, των τριών υπουργών, Σταϊκούρα, Βρούτση, Γεωργιάδη, προκύπτει ότι δίδεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις το δικαίωμα να μην καταβάλλουν το Δώρο Πάσχα, μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή ακόμη κι αυτές που δεν έχουν πρόβλημα τζίρου.

Με τα πρόσθετα μέτρα το βάρος πέφτει στις πλάτες των μισθωτών γιατί βρίσκονται πλέον και κυριολεκτικά στο έλεος του διευθυντικού δικαιώματος που αποκτά απεριόριστα περιθώρια να αλλάζει τους όρους εργασίας και συμβάσεων, αλλά και στις πλάτες των συνταξιούχων ,επειδή καλούνται εκ νέου να συνδράμουν οικονομικά τη διαβίωση των παιδιών και εγγονών που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης και μετατρέπονται σε επιδοματούχους.

Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας ,Γ. Βρούτσης, αν δεν συνοδευτούν με διορθώσεις και αλλαγές στο κείμενο της Π.Ν.Π και των υπουργικών Αποφάσεων, μέσα στις επόμενες ώρες, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε πλήρη απελευθέρωση των απολύσεων την επόμενη μέρα.

Επί της ουσίας το δίκαιο της καταγγελίας των συμβάσεων κατακρημνίστηκε μέσα σε 2 λεπτά. Με το νέο πακέτο μέτρων για τα εργασιακά , οι επιχειρήσεις με μείωση εργασιών και τζίρου μπορούν να επιλέγουν ποιες συμβάσεις εργασίας μπορούν να θέτουν σε προσωρινή αναστολή. Μπορούν να υποκαθιστούν τους υψηλότερους μισθούς με το επίδομα των 800 ευρώ. Η απαγόρευση απολύσεων αφορά μόνο το σύνολο του προσωπικού , είναι βραχυπρόθεσμη ,ενώ η δέσμευση για τη διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων δεν συνεπάγεται και την υποχρέωση διατήρησης των ίδιων προσώπων στην εργασία, όπως προκύπτει από την απουσία οιασδήποτε διαβεβαίωσης περί του αντιθέτου κατά την ανακοίνωση των μέτρων από τον κ. Γ. Βρούτση.

Εν τέλει, τα νέα μέτρα και στο βαθμό που δεν υπάρξουν διορθώσεις και απαγορεύσεις απολύσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα , δίδουν άπλετη ευχέρεια στις επιχειρήσεις να αναδιαμορφώσουν τη σύνθεση του προσωπικού την επόμενη, της πανδημίας, ημέρα.

Ερωτήματα προκύπτουν και για το Δώρο Πάσχα. Η μετάθεση του στο καλοκαίρι, θέτει υπό αίρεση και την καταβολή του επιδόματος αδείας. Διότι ποιες και πόσες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να καταβάλουν μέχρι τον Ιούλιο ένα δεύτερο μισθό.

Αναλυτικά τα νέα μέτρα:

Α. Δυνατότητα υπαγωγής των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, από εργοδότες που πλήττονται ή μειώνεται σημαντικά ο τζίρος τους.

Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στο καθεστώς της αναστολής της εργασιακής τους σύμβασης γίνονται δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Πιο συγκεκριμένα:

– Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού και για να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται ένεκα του φαινομένου, θα μπορούν με απόφασή τους, να θέσουν μέρος ή όλο το προσωπικό τους σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται, καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και ορίζονται βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

– Το μέτρο αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον δεν έχουν βελτιωθεί οι σημερινές συνθήκες.

– Για το διάστημα που η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου αυτού, ένεκα των εκτάκτων συνθηκών, ρητά απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της και σε περίπτωση που το πραγματοποιήσει η απόλυση είναι άκυρη . – Με την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, για το ισόποσο χρονικό διάστημα, με εκείνο που έκανε χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

– Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, θα είναι : όλοι οι εργαζόμενοι που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020 αλλά υποχρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη μέχρι 31.3.2020.

– Το ποσό των οκτακοσίων ευρώ θα είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και μη συμψηφιστέο.

– Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να το γνωστοποιήσει ταυτόχρονα και στους εργαζόμενους του.

– Στη περίπτωση που ο εργοδότης δεν δηλώσει τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, θα αποκλείεται από την υπαγωγή του στα ευεργετικά μέτρα αναστολής οφειλών, δόσεων και καταβολών προς το δημόσιο.

-Ο εργαζόμενος για να λάβει την οικονομική ενίσχυση, θα δηλώνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα τηρείται για αυτό τον σκοπό στη Γενική Γραμματεία Εργασίας του Υπουργείου ότι έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Β. Δικαιούχοι των 800 ευρώ και οι απολυμένοι και όσοι εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από την έναρξη της κρίσης
1.3.2020 ανεξάρτητα από το αν γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας και αυτό, γιατί δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε κανέναν συμπολίτη μας ως παράπλευρη απώλεια των δυσμενών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.

Γ. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Δίδεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να καταβάλουν το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ, στο σύνολό του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, στους εργαζόμενους τους, το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις. Αντίθετα με την χρονική μετάθεσή του μεταφέρονται και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής του στο νέο χρόνο καταβολής του.

Δ. Νέες ημερομηνίες για την αποπληρωμή των συντάξεων

Η χρονική μεταβολή της καταβολής των συντάξεων έχει ως εξής:

-Οι συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ ,θα καταβληθούν στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, αντί της 26ης Μαρτίου 2020.

-Οι συντάξεις του δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή αντί της 30ης Μάρτιου 2020

-Οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θα καταβληθούν στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα

 

ΠΗΓΗ: https://www.efsyn.gr

Διαβάστε Επίσης

Απόφαση Δικαστηρίου για την παράνομη και αντικαταστατική εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου Εργαζομένων της CTS στις εκλογές του Ιουλίου 2021

Η ΑΣΕ-ΟΤΕ από την γέννηση της, 40 χρόνια τώρα, χαρακτηρίζεται για την καθαρότητά της και …