Παροχή Πρόσθετης Ασφαλιστικής Κάλυψης στο Προσωπικό του ΟΤΕ μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με την Alico.

Λήψη Εγγράφου (DOC)

Διαβάστε Επίσης

Παροχές και Αμοιβές Προσωπικού (επιδόματα τακτικού μισθού -επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% για ανάβαση σε στύλους)