Η τοποθέτηση της Μ. Σκαφίδα στην 36η Σ.Α της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Διαβάστε Επίσης

Οι τοποθετήσεις των συνέδρων της ΑΣΕ στο 47ο τακτικό εκλογικό συνέδριο της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Η κεντρική τοποθέτηση της ΑΣΕ από τον Λάμπρο Παφλιά.      Η τοποθέτηση της ΑΣΕ …