Επιστολή στην Επιθεώρηση Εργασίας.

ΠΡΟΣ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Επιθεωρητή: κ. Σακλαμπανάκη Ε.

Αμερικής 5 10564-ΑΘΗΝΑ

FAX: 3310920

ΑΘΗΝΑ 12/12/2000

Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά από την επιστολή μας στις 30/10/97 προς την υπηρεσία σας, δεν πήραμε καμιά απάντηση, απλώς μας κοινοποιήσατε τις επιστολές σας προς τον ΟΤΕ, στις 23/2/98 και 29/4/98.

Επειδή η απαράδεκτη κατάσταση που σας περιγράφουμε στην αρχική μας επιστολή, συνεχίζεται μέχρι σήμερα όπως αποδεικνύεται και από τα έγγραφα της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνικών ΠΕΤ-ΟΤΕ στις 21/8/2000, 23/9/98, 23/3/98, 22/8/97, αλλά και από το έγγραφο του εσωτερικού ελέγχου του ΟΤΕ στις 13/10/2000.

Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε την άποψη του ΟΤΕ και την άποψη της υπηρεσίας σας για το θέμα αυτό.

   1. Φασάκης Σταύρος τηλ. : 5241577, φαξ : 5229150

   2. Μπρόφας Παναγιώτης τηλ. / φαξ : 6632927 #9;

   3. Τσαρέκας Στέργιος

   4. Βανδώρος Χρήστος

   5. Νανακούδης Χαράλαμπος

   6. Τριανταφυλλόπουλος Πέτρος

Συνημμένα σας υποβάλλουμε : Τις αποφάσεις του σωματείου μας της ΠΕΤ-ΟΤΕ στις 21/8/2000, 23/9/98, 23/3/98, 22/897, έγγραφο του εσωτ. ελέγχου του ΟΤΕ στις 13/10/2000 και νέο υπόμνημα εργαζομένων στον ΟΤΕ με υπογραφές.

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας.

Διαβάστε Επίσης

Τιμούμε τους εκτελεσθέντες απ’ τους Ναζί εργαζόμενους της «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ» της 7.5.1944… 

   Τιμούμε τους εκτελεσθέντες απ’ τους Ναζί εργαζόμενους της «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ» της 7.5.1944…        Εκείνοι έδωσαν …