Μικρές αγγελίες!

Μικρές  Αγγελίες  

Ζητούνται:

Παρά σοβαράς Τηλεπικοινωνιακής εταιρίας πρόσφατα  εκσυγχρονισθείσης με νέο «Απασχολήσιμο» προσωπικό ζητούνται προϊστάμενοι με εμπειρία και «Νέον ήθος». Θα προτιμηθούν «ανανήψαντες»  κάθε είδους, οιτινες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους  έχουν να επιδείξουν την πρέπουσα αφοσίωσιν  προς τις εκάστοτε εξουσίες.

Ουσιαστικά προσόντα:

Εντιμότης, Αυταπάρνησις, Αλουτρουϊσμός και Ανιδιοτέλεια.

Απαραίτητο τυπικό προσόν:

Υποψηφιότητα με τα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ στις προσεχείς εκλογές ΠΕΤ- ΠΣΥΠ – ΕΕΤΕ κλπ – ΟΤΕ

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι άλλων παρατάξεων παρελθόντων ετών με ανάλογον  εμπειρίαν,  σε ΠΑΣΚΕ, Μαϊμού ΠΑΣΚΕ-«Ακομμάτιστων», ΑΣ  ευρωλιγούρηδων κ.λ.π.

Η προϋπηρεσία τους θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να διαχειριστούν τον εύλογο θαυμασμό των υφισταμένων τους για το κύρος  τις ηγετικές τους ικανότητες και κυρίως την ανιδιοτέλειά τους.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων και βιογραφικών στους κατά τόπους «Γκαουλάυτερ» της ΔΑΚΕ  όπου εδρεύουν τα εν’ λόγω σωματεία.

Η νέα Nομενκλατούρα που θα δημιουργηθεί τοιουτοτρόπως, σε συνδυασμό με την «εθελουσίαν», θα οδηγήσει την εταιρείαν μας στας φωτεινάς λεωφόρους του μέλλοντος, με την απαραίτητoν συνδρομήν Ισπανο-Αγγλ-Γερμανόφωνου στρατηγικού επενδυτή.

Το «προτζεκτ» με την ονομασία «Σεμνά και Ταπεινά» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει την έγκριση της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και των  απανταχού (Ξένων και Ντόπιων) Επενδυτών.   

Διαβάστε Επίσης

Απόφαση Δικαστηρίου για την παράνομη και αντικαταστατική εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου Εργαζομένων της CTS στις εκλογές του Ιουλίου 2021

Η ΑΣΕ-ΟΤΕ από την γέννηση της, 40 χρόνια τώρα, χαρακτηρίζεται για την καθαρότητά της και …