Ανακοίνωση για τις ειδικές άδειες.

Να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις ειδικές άδειες.

   Συναδέλφισσες – φοι:

   Με εσωτερική ενημέρωση που αναρτήθηκε στο U-link στις 18 Φλεβάρη και στάλθηκε στα e-mail όλων μας από την Γενική Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Ε. Παπαδοπούλου πληροφορηθήκαμε ότι:

«Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Εταιρίας και της προώθησης της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, αποφασίστηκαν οι παρακάτω αλλαγές στο μειωμένο ωράριο και την άδεια αντί μειωμένου ωραρίου που χορηγούνται στους εργαζόμενους γονείς, μισθωτούς της ΟΤΕ Α.Ε., όπως συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

   Α. Παρέχεται στους εργαζόμενους η δυνατότητα λήψης της άδειας αντί μειωμένου ωραρίου σε μία σταθερή ημέρα την εβδομάδα της επιλογής τους, μέχρι την συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του παιδιού ή προκειμένου περί διδύμων των πέντε (5) ετών, με την σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Δ/νσης στην οποία υπάγονται.

   Β. Στο εξής, όλοι οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ γονείς, ανεξάρτητα από το φύλο τους, δικαιούνται να προσέρχονται αργότερα στην Επιχειρησιακή τους Μονάδα ή να αποχωρούν νωρίτερα δύο ώρες ημερησίως (μειωμένο ωράριο), εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας μέχρι δύο (2) ετών, ή προκειμένου περί διδύμων μέχρι τεσσάρων (4) ετών και μία ώρα ημερησίως, εφόσον έχουν τέκνα από δύο (2) μέχρι τεσσάρων (4) ετών. Ομοίως, όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν άδεια αντί μειωμένου ωραρίου εννέα (9) ή δώδεκα (12) μηνών προκειμένου περί διδύμων, αυτούσια ή σε μία σταθερή ημέρα την εβδομάδα της επιλογής τους, εφόσον συμφωνήσει σε αυτό ο προϊστάμενος της Δ/νσης στην οποία υπάγονται.

   Εφόσον επιθυμούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση μίας εκ των ανωτέρω επιλογών, θα πρέπει με αίτησή τους να καθορίσουν το διάστημα που θα λάβει ο καθένας, ώστε το σύνολο του διαστήματος, να μην ξεπερνά σε καμία περίπτωση, τα ανωτέρω προβλεπόμενα όρια».

   Και καταλήγει η επιστολή:

«Η 402/13/7-4-2011 Εγκύκλιος για τις Ώρες Εργασίας Εργαζομένων ΟΤΕ, έχει αναρτηθεί στο U-link επικαιροποιημένη και οι εργαζόμενοι μπορούν από εκεί να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν».

   Αυτό που δεν αναφέρει η Γεν. Δ/ντρια στην επιστολή της είναι ότι οι αλλαγές που επέρχονται πλέον στο μειωμένο ωράριο και την άδεια αντί μειωμένου ωραρίου δεν είναι μια επιπλέον παροχή της εταιρείας που δίνεται στους εργαζόμενους «εφόσον συμφωνήσει σε αυτό ο προϊστάμενος της Δ/σης στην οποία υπάγονται» όπως σκόπιμα αφήνουν να εννοηθεί αλλά απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία στα πλαίσια της ισότητας των εργαζομένων με την οποία είναι υποχρεωμένη η διοίκηση της εταιρείας να εναρμοστεί.

   Θα περίμενε κάνεις ότι μια εταιρεία στο μέγεθος του ΟΤΕ να είχε εναρμοστεί με την κείμενη νομοθεσία από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος και όχι να στέλνει μετά από 3 χρόνια παραπλανητικές επιστολές στους συναδέλφους αφήνοντας μάλιστα τις συγκεκριμένες αλλαγές στην διακριτική ευχέρεια του κάθε προϊστάμενου Δ/σης.

   Θεωρούμε αδιανόητο να έχει περάσει πάνω από ένας μήνας από την ανάρτηση στο U-link της επικαιροποιημένης βασικής εγκύκλιου και να υπάρχει προϊστάμενος Διεύθυνσης όπως ο συνταξιούχος(;) Περιφερειακός Νοτίου Ελλάδος και να μην έχει εγκρίνει ακόμη καμία αίτηση!

   Καλούμε την διοίκηση να άρει άμεσα τους αστερίσκους και τις ασάφειες από την βασική εγκύκλιο, να εφαρμόσει ακέραια την νομοθεσία, να εγκρίνει άμεσα όλες τις αιτήσεις των συναδέλφων και να πληρώσει αναδρομικά όσους συναδέλφους το αιτηθούν όλες τις ημέρες και τους μήνες που δεν τους χορηγήθηκαν με ευθύνη της.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΑΣΕ

Αθήνα: 22-03-2016

Διαβάστε Επίσης

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ

 Από πότε συνάδελφε έχεις να δεις αύξηση στον μισθό σου; Πόσο ακόμα θ’ αντέχεις την …